Miestnosti / Rooms for our sessions

S klientami sa zvyčajne stretám na 

Bárdošova 2A, Kramáre

Bratislava


alebo v administratívnych priestoroch 

Farského úradu Dubravka, ulica Schneidra Trnavského 

(zastávka Alexyho, vchod od električiek) 

Bratislava

 

Telefón