Miestnosti / Rooms for our sessions

S klientami sa zvyčajne stretám v administratívnych priestoroch 

Farského úradu Dubravka, ulica Schneidra Trnavského 

(zastávka Alexyho, sklenené dvere, vchod od električiek) 

Bratislava


Veľmi sa ospravedlňujem všetkým, ktorí sa ma snažili v poslednom čase kontaktovať cez formulár. Ukázalo sa, že už nejakú dobu nefungoval. Chyba už bola odstránená. Dúfam, že sa už nebude opakovať, ale v budúcnosti ak odo mňa nedostanete odpoveď do dvoch dní, skúste prosím napísať priamo na môj email.  

Telefón