Miestnosti / Rooms for our sessions

S klientami sa zvyčajne stretám v administratívnych priestoroch 

Farského úradu Dubravka, ulica Schneidra Trnavského 

(zastávka Alexyho, sklenené dvere, vchod od električiek) 

Bratislava

 

Telefón