Na stretnutiach Vám môžem poskytnúť profesionálnu pomoc v ťažkých životných situáciách, keď sa cítite pod stresom, v úzkosti alebo depresii. S využitím správneho prístupu, môžete znovu nájsť stratenú rovnováhu, pokoj a radosť zo života. V doterajšej praxi som pracovala s ľuďmi, ktorí mali problémy s:

 • depresiami
 • úzkosťami (vo všeobecnosti, ale aj panické ataky, obsesívno-kompuzívnu poruchu, ...)
 • post-traumatickou poruchou
 • nízkym sebavedomím
 • vzťahmi
 • komunikáciou
 • zlosťou
 • rodinné problémy
 • problémy s výchovou detí
 • deťmi v náhradnej starostlivosti
 • opatrovaním ľudí trpiacimi demenciou