Podobne ako pri prenáškach, aj zážitkové semináre sa týkajú nových prístupov v psychológii ako je:

  • Mindfulness (Sústredená myseľ) a
  • Compassionate Mind (Činorodý súcit).

Verím, že témy a techniky zahrnuté v týchto prístupoch nám môžu pomôcť lepšie pochopiť naše správanie a motivácie a prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi jednotlivcami aj v celej spoločnosti.

Zážitkové semináre väčšinou trvajú 2,5 až 3 hodiny, čo nám umožní nielen dozvedieť sa nové informácie, ale aj vyskúšať si niektoré techniky, ktoré nám môžu pomôcť na vlastnej skúsenosti pochopiť preberanú teóriu.

Optimálny počet účastníkov zážitkového seminára je okolo 10 ľudí.


Seminár Láska, prijatie a činorodý súcit sa venuje novým prístupom a poznatkom o emočných systémoch v mozgu. Hovoríme o potrebe budovať rovnováhu medzi strachom o prežitie, túžbou po úspechu a láskavým prijatím seba aj iných. Pokúšame sa odpovedať na otázku, či je dobré mať súcit sám so sebou. Vyskúšame si techniky, ktoré nám môžu pomôcť prebudiť láskavosť a činorodý súcit aj v situáciach, kde sme to predtým nedokázali.


V prípade záujmu ma prosím kontaktujte.